Program rabatowy sklepu internetowego https://eshop.vtsgroup.com/euroheat-pl/

  1. W programie mogą uczestniczyć Klienci, którzy posiadają aktywne konto w sklepie internetowym https://eshop.vtsgroup.com/euroheat-pl/ i zaakceptują zasady jego dziania.
  2. Niniejszy program rabatowy dotyczy zakupów na produkty oferowane w sklepie internetowym pod adresem https://eshop.vtsgroup.com/euroheat-pl/.
  3. Program rozpoczął się 02.03.2018 r. i będzie realizowany do odwołania.
  4. Wartości progów rabatowych liczone są od cen netto.
  5. Kolejne rabaty przyznawane są po przekroczeniu przez klienta określonego pułapu skumulowanego za zakupy. Grafika powyżej przedstawia pułapy, jakie należy uzyskać, by otrzymać kolejny poziom rabatów.
  6. Kumulacja następuje w danym roku kalendarzowym  i jej wartość nie przechodzi na kolejny rok. Tym samym klient który nie przekroczył w danym roku kalendarzowym wymaganego pułapu, pozostaje w roku kolejnym na obecnym i jego pula liczona jest od początku.
  7. Do programu nie mogą przystąpić klienci posiadający specjalne rabaty.
  8. Sklep zastrzega sobie prawo zamknięcia programu rabatowego w każdej chwili.