Część druga: "Kontrola jakości" według naszych bohaterów WING i VOLCANO.